Nieuws

Fundatie voor EU201 project Rilland: “Slim Tenderen en succesvol uitvoeren”

banner_schermafbeelding_2016-12-09_om_10_31_53.png
Geplaatst op: 09-12-2016

Dit is een artikel van Liandon:

Aanleiding
Er wordt door Tennet een nieuw 380 kV hoogspanningsstation gerealiseerd nabij Rilland (Zeeland). Om het nieuwe 380kV hoogspanningsstation te kunnen bouwen moet een gedeelte van het huidige 150kV hoogspanningslijn tussen Goes en Rilland ondergronds worden aangelegd en bovengronds worden verwijderd.

Tenderfase
TenneT heeft het amoveren van de 150kV lijn in 3 delen op de markt gezet en aanbesteedt. In de Tenderfase zijn we, voor het voor ons interessante deel, heel scherp en alert geweest richting TenneT om de scope van het werk helder te krijgen en in lijn met de aanbesteding- en erkenningsprocedures

Projectfase
De project scope omvat de engineringen en realisatie van de fundatie, het portaal en het aansluiten van de 150kV lijnverbinding. Gevolgd door het amoveren van de bovengrondse lijnverbinding tussen het nieuwe portaal en OS Rilland. Zodat hier het nieuwe 380kV station kan worden gebouwd.

Daarnaast verzorgen wij als Liandon in opdracht van Tennet de coördinatie met de overige neven aannemers waaronder Van Gelder, Prysmian, BAM, Delta en Joulz. De fundatie is gerealiseerd door onze strategische partner Van Hoek Bouw. GS Staalwerken heeft in het portaal geleverd. In het portaal worden de bovengrondse lijnen afgespannen en aangesloten op de grondkabels.

Na gunning zijn we direct met het projectteam aan de slag gegaan om de benodigde plannen en ontwerpdocumenten op te stellen. In het project team hebben alle disciplines vanaf de start de werkzaamheden met grote inzet opgepakt waardoor we in een zeer korte tijd de ontwerpen en benodigde plannen bij Tennet hebben kunnen indienen. Bij de start van de aanleg van de fundatie is er een werkplek ingericht op locatie Rilland. Hierdoor heeft het projectteam op locatie kunnen werken en hebben de coördinatie overleggen op locatie plaats gevonden.

Door de goede voorbereidingen van het gehele projectteam is op 21 en 22 november in zeer korte tijd het portaal op de fundatie gezet. Tijdens het oprichten van het portaal bleek dit op de millimeter nauwkeurig te passen. Voor een portaal van 66 ton met een hoogte van 23 meter is dit een knappe prestatie. Hiervoor moeten de maatvoering van de fundatie, het portaal en de uitlijning uiterst nauwkeurig zijn.

Op 7 december is witte circuit in bedrijf genomen waardoor één van de circuits weer beschikbaar is. Dit was vanuit de VNB planning de meest kritische mijlpaal in het project.

Bijgaande foto’s zijn door de fotograaf van Tennet gemaakt en zijn te vinden op: https://myalbum.com/cp-tennet-ZW380

Een topprestatie van het gehele projectteam Rilland.