CO₂ & MVO

Als milieubewuste onderneming kijken wij naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu en investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Het belang van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is voor ons de laatste jaren alleen maar toegenomen. Wij voeren dan ook een CO2-bewuste bedrijfsvoering. Zo beschikt ons in 2010 gebouwde bedrijfspand over een warmtepomp en led-verlichting en sinds juli 2019 is het bedrijfspand voorzien van zonnepanelen.

 

CO₂-Prestatieladder niveau 3

In 2017 hebben we de volgende stap gezet, het behalen van een certificering op de CO₂- Prestatieladder. Dit doen we niet alleen om gunningsvoordelen te krijgen bij aanbestedingen, maar ook omdat het past binnen ons totale MVO beleid en om expliciet extern uit te dragen dat ons bedrijf CO₂ bewust is. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht en hebben wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Dit doen we niet alleen om gunningsvoordelen te krijgen bij aanbestedingen, maar ook omdat het past binnen ons totale MVO beleid en om expliciet extern uit te dragen dat ons bedrijf CO₂ bewust is. Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂- Prestatieladder stelt voor Niveau 3. Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

A | Inzicht

Van Hoek Bouw heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂- uitstoot maakt het mogelijk om effectieve reductiedoelstellingen op te stellen. In het jaar 2016 is de CO₂ footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | Reductie

Van Hoek Bouw heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief de CO₂-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | Communicatie

Van Hoek Bouw communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | Participatie

Van Hoek Bouw neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten.

Download hieronder de documenten betreffende het CO₂-reductiebeleid van Van Hoek Bouw: