Nieuws

Oplevering lijnveld EOS380-EEM380KV

Eemshaven EOS-EEM380kV.jpg
Geplaatst op: 28-04-2017

Begin dit jaar hebben we van Spie Nederland B.V. de opdracht gekregen voor het bouw- en woonrijp maken van het lijnveld EOS380kV-EEM380kV dat onderdeel uitmaakte van de tijdelijke lijn tussen Oudeschip380kV en Eemshaven380kV.

De werkzaamheden bestonden o.a. uit het ophogen van het terrein met zand, het aanbrengen van aarding, het maken en aanbrengen prefab-fundaties en het afwerken van het terrein met bestrating en hekwerken, e.e.a. conform TenneT specificaties.

De samenwerking tussen Spie Nederland B.V. en Van Hoek Bouw was voortreffelijk en hierdoor hadden de totale werkzaamheden (dus ook het aanbrengen van de hoogspanningscomponenten) maar een doorlooptijd van 4 weken!

Inmiddels is het project met succes opgeleverd.