Nieuws

Video: project 110 kV hoogspanningsstation Eemshaven

Geplaatst op: 12-06-2020

 

Eind 2018 heeft Van Hoek Bouw opdracht gekregen van Enexis voor het project 110 kV hoogspanningsstation gelegen in Eemshaven. Januari 2019 zijn we gestart met de bouwplaats inrichting. Tijdens dit project zijn wij bezig geweest met het maken van 2 bedieningsgebouwen en 3 grote trafocellen.

In dit filmpje zie je het eindresultaat en zijn we trots op de mannen die dit voor elkaar hebben gemaakt.

 
Gelijk na de bouwplaats inrichting zijn de bouwputten ontgraven en konden we beginnen met het heiwerk van de prefab betonpalen. Tijdens het heien hebben wij de trilling gemonitord, in verband met de naastliggende spoorlijn. Op deze manier konden wij gecontroleerd ons aan de wettelijke normen houden. Hierop volgend zijn de keldervloeren van de bedieningsgebouwen en de trafocellen gemaakt. De kelderwanden van de gebouwen zijn gestort met zelfverdichtende beton, zodat een goede waterdichtheid kan worden gewaarborgd. In de begane grond vloer onder alle bedieningskasten zijn grote openingen gemaakt waar alle hoogspanningskabels doorheen gaan. Hierna is de bovenbouw gerealiseerd. Bestaande uit de gevelmuur, traditioneel metselwerk, dakplaten en dakbedekking.


Zodra het gebouw wind- en waterdicht was zijn we gestart met de gebouw gebonden installatie. Dit is bijvoorbeeld de elektra, verwarming en verlichting. Als laatste zijn de deuren afgehangen en is de overige binnen afwerking afgerond. Na het afronden van het bedieningsgebouw zijn de betonnen scherfwanden middels een grote 300tons hijskraan op de plek gehesen en zijn de stalen vlamdovende roostervloer gemonteerd.


Leuk om te weten is dat we bij dit hoogspanningsstation ca. 800 m3 beton gestort hebben, 200 heipalen de grond in geslagen hebben en 110 ton wapening hebben verwerkt.

Tot slot willen wij graag alle bedrijven bedanken en met name Enexis Groep voor de fijne en prettige samenwerking.